DARUJTE 2% ŠERMU

Každý rok môžu občania - fyzické osoby, dobrovoľníci, podnikatelia a firmy poukázať dve percentá zo svojej zaplatenej dane združeniam tretieho sektora. Darovať môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu, musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz).

PREČO BY SOM MAL PODPORIŤ TENTO ŠIALENÝ ŠPORT? 

Darovaním 2% z daní podporíte lokálnu šermiarsku komunitu, ktorá v Trnave rastie ako z vody. V súčastnosti sa šermu v Trnave venuje približne 100 ľudí, pričom 95% z nich patrí pod krídla občianskeho združenia Trnavský šermiarsky cech, alebo našu Školu šermu Pugiles. Dlhodobo pracujeme s mládežou a mladými šermiarskymi talentami. Nakupujeme športové pomôcky, organizujeme víkendové školy pre našich žiakov či sústredenia s rôznymi zaujímavými lektormi (napr. 1, 2, 3,). Stále častejšie sa naši šermiari zúčastňujú aj súťaží, na ktorých zaznamenávajú skvelé výsledky. Skrátka, v Trnave rastie šermiarska komunita, aká v širokom okolí nemá obdoby.

Tlačivá sú predvyplnené na OZ Trnavský šermiarsky cech. Po prijatí 2% budú peniaze rozdelené a použité v rámci Školy šermu Pugiles a Trnavského šermiarskeho cechu. Peniaze pôjdu na nákup športových pomôcok, víkendové školy pre našich žiakov, športové workshopy s novými lektormi či celkovo na umožnenie chodu šermiarskych občianskych združení v Trnave. Takže ako na to? Darovať dve percentá šermu môžete buď

 1. ako zamestnanec

 2. ako fyzická osoba podávajúca si daňové priznanie sama

 3. ako právnická osoba

Ako postupovať v jednotlivých prípadoch máme rozpísané nižšie.

SOM ZAMESTNANEC

AKO NA TO

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (čím skôr, tým lepšie, ideálne do 15.2.2019) a o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane (editovateľné pdf). Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane

 2. Následne vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

 3. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obidve tlačivá (z bodu 1. a 2.) daňovému úradu v mieste vášho bydliska – osobne alebo poštou. V prípade poslania poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

 4. Nezabudnite vo Vyhlásení zaškrtnúť možnosť zaslať nám ako prijímateľovi základné údaje o vás.

NA DOPLNENIE

Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVAM SÁM

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019.

AKO NA TO

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 
  FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do OZ Trnavský šermiarsky cech: 

  IČO: 37838946
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): TRNAVSKÝ ŠERMIARSKY CECH, O. Z.
  Sídlo: PALÁRIKOVA 56, 91701 TRNAVA

 3. Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

NA DOPLNENIE

Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

AKO NA TO

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €. 

 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa. 

  PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb

 3. POZOR: 
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  IČO: 37838946
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): TRNAVSKÝ ŠERMIARSKY CECH, O. Z.
  Sídlo: PALÁRIKOVA 56, 91701 TRNAVA

 5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania daňovému úradu a uhraďte daň.

NA DOPLNENIE

Ak ste v roku 2018 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2019) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

Ak ste v roku 2018 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2019) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.

POZNÁMKY 

 • Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na podporu lokálnej šermiarskej komunity a zveľaďovanie mladých športových talentov.

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

 • Do kolónky ROK sa píše 2018.

 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 • Právnická osoba môže požiadať o poukázanie podielu zo zaplatenej dane v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 31. Marca 2019.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

O tom, ako poukázať 2% z dane nájdete informácie aj tu: