Škola šermu pugiles Trnava

Pugiles. Pojem, ktorý v minulosti označoval profesionálnych bojovníkov. Pojem, ktorý sa stal našou filozofiou. Máme eminentný záujem na tom aby naša značka zastrešovala profesionálne vyškolených šermiarov.

historický šerm slovensko

Pugiles je jediná profesionálna škola šermu na Slovensku, zameraná na výučbu starých európskych bojových umení – HEMA (Historical european martial arts). V rámci ročnej pravidelnej tréningovej činnosti vzdelávame našich členov v oblasti európskeho šermu a pripravujeme ich na lokálne a zahraničné súťaže. Škola Pugiles je jedným zo zakladajúcich členov Federácie európskych bojových umení Slovenska FEBUS. 

Frekventanti našej školy sa tiež podieľajú na inscenovaní šermiarskych vystúpení, divadelných hier a programov s koňmi. 

Naša škola zabezpečuje výuku bojového a scénického šermu aj pre iné zoskupenie, agentúry, divadlá a jednotlivcov. Ak máte záujem o prípravu vašich hercov, šermiarov, neváhajte nás kontaktovať.

black.jpg

Tréneri školy šermu

Náš trénersky tím sa skladá výlučne z ľudí, ktorí sa šermu a trénerskej činnosti intenzívne venujú už dlhšiu dobu. Naši tréneri vyučujú na najprestížnejších európskych šermiarskych stretnutiach a úspešne sa zúčastňujú najväčších európskych turnajov. Viacerí tréneri sa tiež profesionálne venujú aktívnej divadelnej činnosti.

Adrián Majzel

Asistent trénera Pugiles

Viac o mne

Adrián patril k našim najtalentovanejším študentom. V súčasnosti sa zameriava najmä na súťažný HEMA šerm.
V sezóne 2016 začína s aktívnym vystupovaním pod hlavičkou agentúry Hector.

Martin Tibenský

Hlavný tréner Pugiles

Viac o mne

Martin Tibenský je zakladateľom školy šermu Pugiles a spoluzakladateľom najstaršej slovenskej HEMA skupiny Trnavský šermiarsky cech. Má dlhoročnú prax vo výučbe šermu. Pravidelne sa ako inštruktor a súťažiaci zúčastňuje európskych eventov a turnajov. Profesionálne sa tiež venuje divadelnému šermu, choreografiám súbojov a jazde na koni v rámci historických show. Pracuje tiež pre historickú agentúru Hector. Je samostatne fungujúcim trénerom v rámci FEBUS.

Máte záujem o jeho služby? Neváhajte ho kontaktovať.

Šermuje od: 1999

Miriam Tibenská

Asistent trénera Pugiles

Viac o mne

Miriam sa venuje šermu od roku 2008. Ako členka Trnavského šermiarskeho cechu postupne zlepšovala svoje schopnosti a kondíciu. To ju viedlo k aktívnej participácii na šermiarskych súťažiach, kde v kategórii dlhý meč ženy dosiahla viacero úspechov pre svoj klub. Trénovaniu šermiarov sa venuje od roku 2017.

Peťo Vrabec

Asistent trénera Pugiles

Viac o mne

Peter má za sebou dlhšiu šermiarsku kariéru vo viacerých združeniach a kluboch. V roku 2013, začal so šermiarskym výcvikom v našej škole šermu, kde sa následne stáva pomocným trénerom. Dodnes pôsobí v spolku oživenej histórie Bludní rytieri a v Klube šermu Trenčín.

Alexander Tomík

Asistent trénera Pugiles

Viac o mne

Húževnatý, odolný a neustále motivovaný. Alex si za roky šermovania v škole šermu Pugiles vydobil stabilné miesto v našom tíme. Prvé úspechy na turnajoch v ostatnom roku ako aj správny mladícky zápal motivujú žiakov pod jeho vedením k stále lepším výkonom. Alex sa tiež venuje scénickému šermu pod hlavičkou Agentúry Hector.

Kaya Puterová

Asistent trénera Pugiles

Viac o mne

Kreatívna Adaptácia Yo-yo Altruizmu. To je K.A.Y.A. Svoju šermiarsku kariéru začala v roku 2014 a neúnavnou snahou a pozitívnym prístupom k ľuďom sa vypracovala na obľúbenú trénerku začiatočníkov. Od roku 2018 sa začala aktívne zúčastňovať aj turnajov. Zároveň sa venuje scénickému šermu, s ktorým vystupuje pre Agentúru Hector. Aktívne tiež pomáha s kreatívnou prácou Pugiles a Agentúry Hector.


Anton Kohutovič

Mentor a ideový garant školy Pugiles

Viac o mne

Mentor a ideový garant školy Pugiles s bohatými šermiarskymi skúsenosťami a silným menom v celosvetovej HEMA komunite. Je jedným zo zakladajúcich členov Trnavského šermiarskeho cechu a do dnešného dňa vedie Trnavský šermiarsky cech. Od roku 2001 sa venuje štúdiu Kunst des Fechtens. Zameriava sa hlavne na kvalitnú aplikáciu základných princípov šermu (footwork, mechanika pohybu, tempo), ktoré tvoria najdôležitejšiu zložku šermu.

Šermuje od: 1999

Kontakt: kohutovic@tsc.sk

Matúš Koprda

Príležitostný tréner Pugiles

Viac o mne

Matúš začal so šermom v Trnavskom šermiarskom cechu pod vedením Antona Kohutoviča. Nakoľko s výcvikom začal v mladom veku, stal sa z neho šikovný šermiar. Je spoluzakladateľom školy Pugiles a dlhoročne aktívnym trénerom. Matúš ako šikovný fotograf a je tiež našim designovým kreatívcom. Dlhodobo tiež spolupracuje s agentúrou Hector, na organizácii podujatí, creative managmente či na choreografiách historických scén.

Šermuje od: 2007

Kontakt: matuskoprda@gmail.com

HEMA a historický šerm

HEMA (Historical european martial arts), teda Staré európske bojové umenia sú historickým systémom boja so stredovekými a novovekými zbraňami typickými pre Európu. Najčastejšie sa v súčasnej dobe cvičí šerm dlhým mečom, tesákom, mečom a štítkom, rapierom, šabľou a stredoveký zápas. V škole šermu Pugiles sa venujeme prevažne dlhému meču, ktorý chápeme ako základnú zbraň na ceste za poznaním európskeho šermu. Ako meče na šerm používame repliky historických mečov používaných v stredoveku. Naši šermiari sa postupne zoznamujú aj s inými zbraňami, aktívne sa venujeme aj jednoručnému meču a buckleru.

Scénický šerm ako taký nie je predmetom našeho záujmu. Tým je výhradne pôvodný historický šerm vo forme bojového umenia. Myslíme si ale, že plne rekonštruovaný systém dobového šermu (napríklad Lichtenawerov Kunst des Fechtens), by mohol, ak nie mal tvoriť základ každého pokusu o divadelné stvárnenie historického spôsobu šermu.

black.jpg
 

Šermiarske Tréningy

Nové kurzy otvárame vždy v septembri. 

Tréningy v našej škole prebiehajú na pravidelnej báze. Každý týždeň absolvuje u nás cvičenec 2 až 4 dvojhodinové tréningy, zamerané na šermiarsky pohyb nôh, drily sekov a techník, fuhlen, voľné cvičenia a konečne voľný sparring. Okrem toho sú dôležitou súčasťou tréningov kondičné, koordinačné a gymnastické cvičenia. Snažíme sa tak budovať komplexného šermiara.