HEMA a historický šerm

HEMA (Historical european martial arts), teda Staré európske bojové umenia sú historickým systémom boja so stredovekými a novovekými zbraňami typickými pre Európu. Najčastejšie sa v súčasnej dobe cvičí šerm dlhým mečom, tesákom, mečom a štítkom, rapierom, šabľou a stredoveký zápas. V škole šermu Pugiles sa venujeme prevažne dlhému meču, ktorý chápeme ako základnú zbraň na ceste za poznaním európskeho šermu. Ako meče na šerm používame repliky historických mečov používaných v stredoveku. Naši šermiari sa postupne zoznamujú aj s inými zbraňami, aktívne sa venujeme aj jednoručnému meču a buckleru.

Scénický šerm ako taký nie je predmetom našeho záujmu. Tým je výhradne pôvodný historický šerm vo forme bojového umenia. Myslíme si ale, že plne rekonštruovaný systém dobového šermu (napríklad Lichtenawerov Kunst des Fechtens), by mohol, ak nie mal tvoriť základ každého pokusu o divadelné stvárnenie historického spôsobu šermu.